Winzavod CCA
Moscow, 4th Syromyatnichesky lane 1/8 105120 Kurskaya/Chkalovskaya metro station

How to find us
Administration: +7 (495) 917 46 46 winzavod@winzavod.ru
Lease: 8 905 519 99 50 / 8 966 168 84 55 (с 10:00 до 19:00) uk@winzavod.ru / uk2@winzavod.ru
Exhibitions

Group exhibition
Balls and circles

06 September — 09 October 2021
H4 XL Gallery

Group exhibition
Balls and circles

Exhibition of the art union "Red circle".

Artists: Katya Anskaya, Violette Grishina, Maria Kantorovich, Anastasia Kitashkina, Andrey Kryuk, Julia Kokueva, Eva Lisovskaya, Dmitry Maikovich, Anna Mitereva, Sasha Moroz, Ivan Namulat, Inna Polonskaya, Vivian Del Rio,  Oleg Semyonovykh, Filipp Shuvalov, Tara Tarabtseva, Kemal Tarba, Avdey Ter-Oganyan, Evgeny Uvarovsky, Denis Uranov, Kristina Vorobyova, Nata Yanchur, Maria Zaikina, Eduard Zimovtsev, Misha Zotov

Artistic director: Avdey Ter-Oganyan